Spotkanie grup tematycznych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm i instytucji uczestniczących w Śląskim Klastrze Dizajnu do udziału w pierwszym spotkaniu grup tematycznych, którego moderatorem będzie Rafał Kołodziej. Celem spotkania jest stworzenie trzech grup, które będą pracować nad nowymi, wspólnymi projektami. Ponadto będzie to okazja do przedyskutowania strategii Klastra.

Wstępnie proponujemy robocze tematy:

  1. Organizacja wystaw Klastra – koncepcja, projekt, wykonanie, promocja i obsługa dwóch wystaw krajowych i jednej zagranicznej.
  2. Kompleksowe rozwiązania dla przestrzeni publicznej – projekty architektoniczne, meble miejskie, systemy identyfikacji.
  3. Wykorzystanie nowych materiałów – w tym projekty produktów, czy kampania promująca stosowanie materiałów biodegradowalnych.

Prosimy o zadeklarowanie do 19 lutego, w której grupie chcieliby Państwo pracować lub o przysłanie  własnych propozycji innych tematów.

Spotkanie grup tematycznych
Termin: 21 lutego 2014 roku
Miejsce: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc w Cieszynie

Program: 
11.00–11.15 Powitanie
11.15–12.15 Strategia Klastra, podział na grupy tematyczne
12.15–12.30 Przerwa
12.30–16.00 Praca w grupach – I grupa tematyczna
12.30–16.00 Praca w grupach – II grupa tematyczna
12.30–16.00 Praca w grupach – III grupa tematyczna

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać do 19 lutego 2014r faks: (33) 851 08 21 w. 16, mail: wbeczek@zamekcieszyn.pl lub akaleta@zamekcieszyn.pl.

Projekt Śląski Klaster Dizajnu jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.