OFERTA DLA KLASTROWICZÓW

W zakresie działalności Klastra świadczymy na rzecz Uczestników następujące usługi:

  • • wsparcie nowych przedsięwzięć z wykorzystaniem desingu, w szczególności przy wdrażaniu nowych produktów i usług oraz stosowaniu nowych technologii,

  • • doradztwo, szkoleniowe i promocyjne w tym:
  • - 4 seminaria tematyczne,
  • - 12 spotkań w ramach 3 grup roboczych,
  • - promocję na targach zagranicznych,
  • - udział w targach i festiwalach promujących design w Polsce
  • - pomoc przy wdrożeniach nowych produktów i usług,
  • - pomoc w procesie udoskonalania produktów i usług,
  • - pomoc w inicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostkami badawczymi.

KORZYŚCI

Klaster to zbiór firm, ale i zbiór ludzi. Dużą wartością dla klastrowiczów jest wzajemne poznawanie się wśród członków. Klaster staje się trampoliną do budowy sieci kontaktów poza instytucją. Klaster umożliwia rozwój i poznawanie nowych potencjalnych klientów.

Nowe tematy – tworzenie nowych, oryginalnych produktów i usług

Wspólne realizacje budujące przestrzeń dla nowych interesujących tematów, wykorzystując synergię kompetencji. Takich tematów, których pojedyncze firmy nie są w stanie udźwignąć samodzielnie, a nie powielanie istniejącej oferty.

Nowi klienci

Dzięki rozszerzaniu sieci kontaktów klastrowicze mają możliwość pozyskiwać nowych klientów. Klaster to umożliwia, wykorzystując swą instytucjonalną siłę i tworząc nową, kompleksową ofertę.

Współpraca

Wspólne projekty pro-rozwojowe czy pro-biznesowe pozwolą wykorzystać potencjał klastrówiczów. Z wymiany wiedzy, doświadczeń i wzajemnego poznawania się ludzi mogą powstać nowe oryginalne projekty czy produkty. Takie tematy mogą skutecznie powstać przy realizacji konkretnych projektów.

Wiedza

Dostęp do wiedzy eksperckiej, ale również wymiana kompetencji wewnątrz klastrowej.

Nowe idee

ŚKD jest platformą do wymiany inspiracji, pomysłów, koncepcji ze świata. Staje się stałym centrum inspiracji, umożliwiając wymianę wiedzy, doświadczeń, inspiracji, np. przez stworzenie platformy współdzielenia się inspiracjami.

Promocja
ŚKD jest platformą umożlwiającą skuteczną promocję tak w kraju jak i za granicą. Promocja dotyczy zarówno poszczególnych członków klastra jak i efektów współpracy zespołów klastrowych.

PRZYSTĄP DO KLASTRA

Wypełnij formularz aplikacyjny i prześlij mailem do biura projektu.
Procedurę przystąpienia do klastra określa Regulamin Klastra, z którym prosimy się zapoznać.