Poszukiwany pracownik Śląskiego Klastra Dizajnu

Dyrektor Zamku Cieszyn przedłuża nabór na stanowisko: animator Śląskiego Klastra Dizajnu. Poszukujemy osoby kontaktowej, konsekwentnej, umiejącej prowadzić innowacyjne projekty. Mile widziane doświadczenie i prawo jazdy, bo członkowie Klastra są rozsiani po całym Śląsku. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony

W wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko Animatora Śląskiego Klastra Dizajnu został wybrany: Michał Fafiński
(uzasadnienie wyboru w plikach do pobrania) 

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie dizajnem),
b) dobra znajomość  j. angielskiego,
c) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w doradztwie biznesowym lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
b) komunikatywność,
c) umiejętność pracy w grupie,
d) biegła obsługa komputera w pakiecie MS OFFICE (Word, Excel, Outlook).

3. Zakres wykonywanych zadań:
a) współpraca z przedsiębiorcami (MŚP), jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami oraz projektantami,
b) budowanie sieci współpracy i wzajemnych powiązań,
c) organizacja spotkań, wizyt studyjnych, wystaw i innych przedsięwzięć związanych z realizacją projektu Śląski Klaster Dizajnu,
d) przygotowanie wizyt w MŚP i jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z identyfikacją potrzeb umożliwiających budowanie kooperacji wewnątrz ŚKD,
e) budowanie oferty ŚKD oraz analiza źródeł finansowania wspólnych projektów,
d) działania promocyjne Śląskiego Klastra Dizajnu.

4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w siedzibie Zamku Cieszyn lub przesłać na adres: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a,b,c, 43-400 Cieszyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Animatora Śląskiego Klastra Dizajnu” do  24 lutego 2014 roku. Dokumenty, które wpłyną do Zamku Cieszyn po terminie, nie będą rozpatrywane. Zamek Cieszyn zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami po wstępnej analizie dokumentów aplikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zamku Cieszyn (www.zamekcieszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Zamkowej 3 a,b,c. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).