OFERTA KLASTRA

Śląski Klaster Dizajnu tworzą projektanci, innowa­cyjne firmy, instytuty badawcze, organizacje pozarzą­dowe i uczelnie z całego województwa śląskiego.

To grono ekspertów, którzy pomagają firmom w opra­cowaniu i wdrożeniu nowych produktów i usług, a miastom i regionom w projektowaniu przestrzeni publicznej. Zajmujemy się promocją i rewitalizacją przestrzeni, projektowaniem architektury, mebli miejskich, systemów informacji i usług publicznych. Diagnozujemy rzeczywiste potrzeby mieszkańców i znajdujemy indywidualne rozwiązania. Służymy pomocą w przygotowaniu projektu i wsparciem przy realizacji każdego z jego etapów.

KOMPETENCJE KLASTRA

  • • projektowanie obiektów,
  • • projektowanie maszyn i urządzeń,
  • • wzornictwo przemysłowe,
  • • projektowanie i wdrażanie technologii,
  • • projektowanie i rozwój materiałów,
  • • projektowanie mebli i wyposażenia wnętrz,
  • • projektowanie pojazdów,
  • • branding i projektowanie tożsamości wizualnej.

Dodatkowo ŚKD zrzesza członków oferujących usługi wsparcia, takie jak badania potrzeb i oczekiwań użytkowników, organizacje szkoleń, pozyskiwanie środków czy usługi druku, rapid prototyping, etc.