DESIGN... DO USŁUG! w przedsiębiorstwach

Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w wyjątkowym w polskich warunkach rynkowych procesie projektowania usług. Szukamy przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę i zwiększać zyski dzięki innowacyjnym usługom. Szukamy firm, które mają pomysł na nową usługę lub chcą usprawnić już istniejącą. Szukamy też projektantów, którzy chcą zdobyć unikalne doświadczenie i zaprojektują usługę dla przedsiębiorstwa.

Celem „Designu do… usług! w przedsiębiorstwach” jest promocja współczesnych metod projektowania usług wśród przedsiębiorców i młodych projektantów z terenu województwa śląskiego. Będziemy łączyć przedsiębiorstwa i młodych projektantów, którzy wspólnie wypracują najlepsze dla konkretnej firmy rozwiązania, gotowe do wdrożenia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zadania i wypełnienia formularzy zgłoszeniowych:
1/ studentów/ki i absolwentów/ki z województwa śląskiego, szczególnie projektowania, ale też etnologii, marektingu, psychologii, socjologii – spośród nich jury wybierze skład 3 interdyscyplinarnych Zespołów Projektowych, które pod nadzorem Trenera  będą pracować w firmach nad projektem innowacyjnej usługi;
2/ przedsiębiorców z województwa śląskiego, którzy chcą wprowadzić innowacyjną usługę – jury  wybierze 3 firmy, w których będą pracować Zespoły Projektowe. Zależy nam głównie na firmach działających w obszarze turystyki, edukacji i kultury, opieki nad dziećmi/ludźmi starszymi, segregacją odpadów czy też usługami porządkowymi.

Etapy zadania:

  1. rekrutacja (zgłoszenie, rozmowy zgłoszonych  z jurorami – luty 2013);
  2. wybór firm oraz 9 studentów/absolwentów, przyznanie zadania, rozpoczęcie pracy pod nadzorem  Trenera. Trenerami będą m.in: Maja Ganszyniec i dr Justyna Kucharczyk. Każde zadanie będzie też miało koordynatorkę z Zamku Cieszyn;
  3. podpisanie umowy z każdym z uczestników;
  4. uczestnik deklaruje dyspozycyjność do 30 czerwca 2013 w celu wzięcia udziału w procesie projektowym oraz w dwudniowym szkoleniu  wprowadzającym do zadania; deklaruje też gotowość do pracy w ramach Zespołu pod nadzorem Trenera i koordynatorki;
  5. dwudniowe szkolenie dla wybranych 3 zespołów / 9  studentów/absolwentów i przedstawicieli 3 wybranych firm; (finansowane z projektu „Design Silesia”, 1-2 marca);
  6. praca nad zadaniem: spotkania osobiste w siedzibie firm co najmniej 1 w miesiącu; w spotkaniach będzie brał udział Trener opiekujący się zespołem oraz  delegowany przez firmę przedstawiciel i koordynatorka z Zamku Cieszyn; zespół i Trener muszą dostosować się czasowo do trybu pracy  firmy; firmy będą z terenu województwa śląskiego.  Zespoły do końca czerwca wypracowują projekty usług.

„Design do… usług! w przedsiębiorstwach”  jest kontynuacją zadania „Wzorowe Śląskie”, które dotyczyło  wdrożenia produktu/projektu   Zadanie jest organizowane w ramach drugiej edycji projektu „Design Silesia”, będzie trwało do końca czerwca 2013. Udział w nim jest bezpłatny.

DESIGN… DO USŁUG! w przedsiębiorstwach – zgłoszenia do 13 lutego

Więcej szczegółów: www.zamekcieszyn.pl