Śląski klaster Dizajnu w 2013

Podczas pierwszego w 2013 roku spotkania warsztatowego Śląskiego Klastra Dizajnu jego uczestnicy porozmawiają o wizji, strategii i planie działań na rok 2013. Spotkanie poprowadzi Luk Palmen.
Za klastrowiczami pracowity rok. W 2012 mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach poświęconych m.in. zarządzaniu designem i finansowaniu innowacji oraz rynkowi, strategiom cenowym i marketingowi, strategiom rozwoju firm. Gośćmi Klastra byli eksperci z kraju i zagranicy: Aart van Bezooyen, Material Stories, Beata Fabisiak, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, Izabela Banaś, PARP, Shan Preddy, Preddy&Co, Grzegorz Świętek, Simon-Kucher & Partners,  Rafał Kołodziej, GreenHat. Odbyły się też spotkania, które poprowadził Luk Palmen w ramach projektu World Class Clusters.

Unijne środki pozwoliły promować Klaster podczas Łódź Design Festival, targów „Arena Design“ w Poznaniu, „Dizajnu udomowionego“ we wrocławskiej galerii DOMAR, jak i na designSUPERMARKET w Pradze. Śląski Klaster Dizajnu rozpoczął współpracę z siecią „World Class Clusters“, która ma pomóc w jego rozwoju i wzmocnieniu rangi. Został też zaproszony do udziału w projekcie „Comfort in Living”, który jest częścią programu BSR Stars, skupiającego organizacje z rejonu morza bałtyckiego. Celem  projektu jest opracowanie innowacyjnych  produktów do domu w oparciu o badania potrzeb i problemów osób starszych.

Co czeka Klaster w 2013 roku? Jakie są plany i największe wyzwania? O tym będą rozmawiać uczestnicy spotkania warsztatowego.

Miejsce: Zamek Cieszyn
Termin: 13 lutego
Prowadzący: Luc Palmen (InnoCo Sp. z o.o.)

Program:
9.30 Rozpoczęcie, powitanie przez Dyrektor Zamek Cieszyn – rola klastra w rozwoju branży design w województwie śląskim
9.45 Śląski Klaster Dizajn – wizja rozwoju
10.45  Aspiracje członków klastra – 3 cele rozwojowe
12.20  Przerwa na lunch
13.00  Plan działań na okres marzec 2013 – czerwiec 2014
14.30  Projekty pilotażowe (patrz sprawozdanie spotkania grudniowego)
16.00  Podsumowanie i zakończenie