Zamek Cieszyn jako agent narodowy na Polskę zaprasza do udziału w konkursie Design Management Europe Award 2013. Od 2007 roku wyróżnia się w nim firmy i organizacje za doskonałość w zarządzaniu dizajnem. Wśród laureatów są tak znane europejskie marki jak Loewe, Bosch & Siemens, Walter Knoll, Moho Design, Vox Industrie, Zelmer, Virgin Atlantic, Roca. W ubiegłorocznej edycji nagrodę zdobył Design Silesia.

Uczestnictwo w konkursie niesie za sobą wymierne korzyści dla firm i organizacji, tj. obecność w katalogu nagrodzonych, promocja w europejskich mediach czy udział w ceremonii wręczenia nagród organizowanej w tym roku w Polsce (Katowice). Zwycięskie organizacje dołączą do elitarnego kręgu odnoszących sukces podmiotów, które znają korzyści płynące z właściwego zarządzania dizajnem. Ponadto uczestnicy konkursu otrzymują feedback w postaci opinii i porównania organizacji wobec innych podmiotów DME Award (w oparciu o opracowane przez konsorcjum DME narzędzia badawcze).

Jury konkursu przyznaje nagrody za najlepsze zarządzanie dizajnem w sześciu kategoriach:

  • duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwo,
  • organizacja użytku publicznego/non-profit,
  • organizacja spoza Europy.

Jak co roku, udział w konkursie wiąże się z koniecznością przygotowania plakatu ukazującego zarządzanie dizajnem w danej firmie czy organizacji, wypełnieniem formularza (on-line) oraz wniesieniem opłaty w wysokości 100 Euro. Przykłady plakatów przedstawionych przez wyróżnione w poprzednich edycjach firmy i organizacje można znaleźć na stronie www.designmanagementeurope.com. Ostateczny termin przedłożenia plakatu, formularza aplikacyjnego oraz wniesienia opłaty to 30 września 2013. Warto podkreślić, że gala wręczenia nagród odbędzie się w tym roku po raz pierwszy w Polsce, w Katowicach (12.12.2013 r.) w ramach projektu Design Silesia – laureata zeszłorocznej nagrody za działania na rzecz sektora publicznego.

Pytania, informacje można kierować do
Jacka Kiełkowskiego,
tel. 33 851 08 21 wew. 37
jkielkowski@zamekcieszyn.pl
www.designmanagementeurope.com