DME Award 2012

Zdobycie nagrody DME oznacza, że zyskało się uznanie międzynarodowego jury złożonego z ekspertów z dziedziny zarządzania designem. O nagrodę mogą ubiegać się firmy i organizacje ze wszystkich krajów europejskich. Poprzedni laureaci nagrody DME reprezentują innowacyjne organizacje, dla których design jest istotnym elementem strategii rynkowej i dzięki temu odniosły sukces komercyjny. Wśród laureatów nagrody są polskie firmy: Zelmer S.A., Moho Design, a honorowe wyróżnienie trafiło do Puff-Buff Design.

Jak ubiegać się o nagrodę? Trzeba przesłać za pośrednictwem strony internetowej DME plakat w formie cyfrowej, który zilustruje jak design jest wpisny w ich organizację i wpływa na osiągnięcie korzyści. Nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach, uwzględniających różne firmy i organizacje, od mikroprzedsiębiorstw po międzynarodowe koncerny, sektor usług, organizacje publiczne, jak i non-profit. Zgłoszenia można przesyłać do 7 września 2012.

Kategorie: 

  • Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w dużym przedsiębiorstwie: Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających 250 lub więcej pracowników z rocznym dochodem przekraczającym 50 mln Euro.
  • Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w średnim przedsiębiorstwie: Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza 50 mln Euro.
  • Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w małym przedsiębiorstwie: Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza 10 mln Euro.
  • Nagroda za najlepsze zarządzanie designem w mikro przedsiębiorstwie: Kategoria przewidziana dla prywatnych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników lub z rocznym dochodem, który nie przekracza2 mln Euro.
  • Nagroda za najlepsze zarządzanie designer w organizacji użytku publicznego lub w organizacji non-profit: Kategoria przewidziana dla organizacji publicznych lub organizacji non-profit, takich jak organizacje charytatywne, programy rządowe, rady miast, szkoły i uczelnie.

Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się 15 listopada 2012 w Paredes. Wyróżnieni wezmą także udział w międzynarodowej wystawie, zaś informacje o ich firmie czy organizacji trafią do konkursowego katalogu oraz pojawią się w zagranicznych mediach.

Kalendarium DME Award 2012:
Przedłożenie wypełnionego kwestionariusza i upload plakatu (www.designmanagementeurope.com): do 7 września 2012
Posiedzenie jury konkursu: 16 września 2012
Wstępna informacja o wynikach: 20 września 2012
Ceremonia wręczenia nagród: 15 listopada 2012 w Paredes, Portugalia
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych firm: od 15 listopada 2012 w Paredes

Uczestnictwo w konkursie jest darmowe, należy jednak opłacić koszty wydruku przedłożonego plakatu w wysokości 100 Euro. Zapraszamy wszystkie firmy „zorientowane na design” do zgłaszania swoich kandydatur!

Informacje: www.designmanagementeurope.com oraz Jacek Kiełkowski, tel. 33 85 10 821 wew. 37, jkielkowski@zamekcieszyn.pl

Movie A Dog’s Purpose (2017)