6 kroków do większej motywacji

Prowadzenie własnego biznesu wymaga motywacji, by konsekwentnie dążyć do celu. Równie ważna jest umiejętność motywowania pracowników. Udzielanie porad, straszenie konsekwencjami, stosowanie kar to mało skuteczne sposoby, rodzące w innych opór, a nie zaangażowanie. Jak to zmienić? Spotkanie umożliwi poznanie metody Motywacji Błyskawicznej w 6 krokach Michaela Pantalona. Dzięki serii krótkich ćwiczeń uczestnicy nauczą się używania tej metody dla zmotywowania samych siebie, ale i zdobycia umiejętności motywowania innych.
Prowadzący: Kamil Zieliński – psycholog, certyfikowany trener biznesu, przedsiębiorca. Od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem SWPS, sektorem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami i przedszkolami w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, ekspert do spraw psychologii społecznej i komunikacji w Centrum Analiz Miejskich IRRP oraz recenzent naukowy portalu Mała Psychologia.

 

Udział: 100 zł brutto od osoby, członkowie  Śląskiego Klastra Dizajnu – bezpłatnie.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zgłoszenia: wbeczek@zamekcieszyn.pl, +48 33 851 08 21 w. 34
Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. +48 33 851 08 21
foto: pixabay.com