Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich

Śląski Klaster Dizajnu, Zamek Cieszyn oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają  na spotkanie informacyjne „Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem obszarów wiejskich”

 

Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem prowadzonej działalności poprzez: wdrażanie innowacji, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wsparcie szkoleniowe pracowników itp.

Termin i miejsce szkolenia:

Termin: 17 maj 2017r.

Godziny spotkania:  09.00-12.00

Miejsce:  Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc; Cieszyn

 

Tematyka szkolenia:

Tematyka spotkania skupia się na następujących zagadnieniach – m.in.:

  • Wdrażanie innowacji (zakup maszyn, urządzeń , oprogramowania) – działanie 3.2 RPO WSL;
  • Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – działanie 3.3 RPO WSL;
  • Szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników – Baza Usług Rozwojowych;
  • Realizacja prac badawczo-rozwojowych – Bony na innowacje, działanie 1.2 RPO WSL;
  • Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach – informacje o działaniach Lokalnych Grup Rozwoju z obszaru subregionu południowego;

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Udział w szkoleniu  jest BEZPŁATNY

Kontakt:

Anna Jędrusik, tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl

Wioletta Beczek , tel. 33 851 08 21 w. 34 e- mail: wbeczek@zamekcieszyn.pl