Strategia Klastra

Zapraszamy uczestników Śląskiego Klastra Dizajnu na drugie spotkanie poświęcone dopracowaniu strategii Klastra, które poprowadzi Rafał Kołodziej. Będzie to również okazja do zapoznania się z działalnością Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

Termin: 4 listopada 2013 roku
9.30–10.00 Rejestracja
10.00–16.00 Warsztat roboczy moderowany przez Rafała Kołodzieja

Miejsce: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesłać do 31 października 2013 r.
fax: 33 851 08 21 w. 16,
mail: wbeczek@zamekcieszyn.pl lub akaleta@zamekcieszyn.pl.