Śląski Klaster Dizajnu we Wrocławiu

Śląski Klaster Dizajnu wraz ze swoją wystawą „La Dolce Silesia” (zobacz) wyrusza ponownie do Wrocławia. Tym razem na Design Udomowiony, który rozpoczyna Noc z designem, czyli jedyna taka noc w roku, w trakcie której projektanci i właściciele firm mogą bezpośrednio porozmawiać ze swoimi klientami na otwarciu wystaw.

Mówienie o designie w dotychczasowym ujęciu nie ma sensu – taką tezę stawiają organizatorzy akcji Design Udomowiony. Uważają, że w dzisiejszym świecie, w niestabilnym i nieprzewidywalnym otoczeniu, w którym obecnie funkcjonują firmy, trzeba mówić i myśleć o procesach oraz konsumencie, ponieważ design to zarządzanie innowacją i firmą.

„Design nie ma sensu” to również tytuł konferencji, która „ma służyć ‚odmitologizowaniu’ designu i zrozumieniu jego znaczenia jako procesu prowadzącego do zaspakajania konkretnych potrzeb”.

Design Udomowiony
13-30.06.13

Noc z designem (Inauguracja Designu Udomowionego)
13.06.2013, godz. 20.00-24.0

GALERIA WNĘTRZ DOMAR,
Wrocław, ul.Braniborska 14

Informacje: design-udomowiony.pl