Śląski Klaster Dizajnu w Mediolanie

„La Dolce Silesia” to wystawa stworzona wspólnie przez członków Śląskiego Klastra Dizajnu, zaprezentowana  w Mediolanie. Ekspozycja pokazywała jak tworzące go podmioty, choć zajmują się różnymi obszarami dizajnu, współpracują ze sobą i na siebie wpływają. Odzwierciedlała także rolę Klastra w budowaniu wizerunku Śląska jako miejsca otwartego na nowe pomysły, które wykorzystuje wzornictwo jako narzędzie zmiany regionu: odwiedzający wystawę poznali Śląsk, jego potencjał,  jak również sieć zbudowaną przez firmy i instytucje tworzące Śląski Klaster Dizajnu. W jego różnorodności tkwi jego potencjał, który dzięki współpracy udaje się coraz lepiej wykorzystywać, by zmieniać Śląsk.