Przyszłość projektowania kuchni oraz domów dostosowanych do potrzeb osób starszych

W ostatnich dekadach zaobserwować można bardzo szybkie tempo zmian zachodzących we wszystkich niemalże dziedzinach życia. Przekształcenia te maja wpływ również na otoczenie biznesowe, które staje się coraz bardziej złożone. Co oznacza to dla firm i organizacji działających w sektorze mieszkaniowym, drzewno-meblarskim czy wyposażenia wnętrz? Jak sprostać nowym wyzwaniom, jak rozpoznać i wykorzystać nowe szanse?

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tzw. Signal Session organizowanej w ramach realizacji pilota projektu StarDust. Podczas tej sesji omówione zostaną tzw. sygnały o pojawiających się trendach i nowych możliwościach biznesowych w projektowaniu kuchni i domów
dostosowanych do potrzeb osób starszych.

Data: 29.11.2012, godz. 16.00 –19.00
Miejsce: Polska/Poznań, ul. Wojska Polskiego 38/42, budynek Wydziału Technologii Drewna, Katedra
Meblarstwa, sala 322

Signal Session jest organizowana równocześnie w Helsinkach (Finlandia), Kopenhadze (Dania), Rydze(Łotwa), Alytusie(Litwa), Poznaniu (Polska) oraz Sztokholmie (Szwecja). Wszystkie te miejsca zostaną połączone dzięki narzędziom teleinformatycznym i uzyskają dostęp do wspólnej video-konferencji.

Sesja rozpocznie się dwoma prezentacjami przygotowanymi przez światowej klasy ekspertów, którzy przedstawią najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie projektowania kuchni i domów dostosowanych do potrzeb osób starszych. Profesor James Reardon z Uniwersytetu w Kolorado zaprezentuje globalne trendy, a Kent Larsson z MIT (Massachusetts Institute od Technology) opowie o działalności AGE LAB i najciekawszych projektach realizowanych w tych laboratoriach. Po prezentacjach nastąpi dyskusja (w każdym z krajów biorących udział w projekcie) dotycząca przyszłości projektowania kuchni oraz domów dostosowanych do potrzeb osób starszych.

Uczestnicy sesji spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie: jakie działania powinny zostać podjęte w celu wykorzystania pojawiających się nowych możliwości biznesowych. Na koniec, w bezpośredniej relacji z każdego z krajów, wyniki dyskusji zostaną przedstawione pozostałym
partnerom.

Czym jest Signal Session?
Udział w sesji jest nowym i efektywnym sposobem na:

  1. zdobycie forsightowych sygnałów mogących wspierać rozwój zarówno działalności gospodarczej, jak i naukowej
  2. tworzenie innowacji i nowych możliwości biznesowych poprzez wykrywanie innowacyjnych powiązań pomiędzy różnymi sektorami gospodarki
  3. tworzenie możliwości współpracy z firmami i organizacjami mającymi te same cele na szczeblu lokalnym, narodowym oraz międzynarodowym.

Signal Session jest znakomitym narzędziem umożliwiającym tworzenie i wizualizację innowacji, nowych możliwości biznesowych i networkingowych. Celem wszystkich tego typu spotkań jest stworzenie konkretnych rozwiązań i planów działań.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu najpóźniej do 16.11.2012. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w sesji jest bezpłatny. W spotkaniu uczestniczyć będzie wąska grupa specjalistów, przedstawicieli firm oraz klastrów współpracujących z Uniwersytetem
Przyrodniczym w projekcie Comfort in Living. To znakomita okazja do poznania reprezentantów firm oraz organizacji zaangażowanych w projekt, podzielenia opiniami, sugestiami ipomysłami na współpracę.
Zapraszamy serdecznie!

Więcej informacji:
beata.fabisiak@up.poznan.pl, 61 848 75 39
JSmardzewski@up.poznan.pl, 61848 74 75

Projekt StarDust of the Baltic Sea Region Programme 2007-2013: The Strategic Project in Trans-national Commercial Activities in Research  & Innovation, Clusters and in SME – Networks, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i  Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).

Movie Carol (2015)