Uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu mają szansę dołączyć do pilotażowego projektu „Comfort in Living”, który powstał w odpowiedzi na rosnące wyzwania społeczne w starzejącej się Europie. Partnerzy projektu „Comfort in Living” będą wspólnie pracować nad stworzeniem nowych i innowacyjnych  produktów do domu, w oparciu o potrzeby osób starszych. Celem będzie zaprojektowanie uniwersalnych rozwiązań, które będą wykorzystane nie tylko w regionie Morza Bałtyckiego, ale i na globalnym rynku.

Jednym z partnerów projektu jest Katedra Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. –  W pierwszej fazie projektu postanowiliśmy skoncentrować się na rozwiązaniach do kuchni, które ułatwiłyby funkcjonowanie osobom starszym. Prowadzimy badania nad kilkoma koncepcjami. Marzy nam się, by uczestnicy Śląskiego Klastra Dizajnu do nas dołączyli i wzięli udział w fazie prototypowania i rozwijania nowych produktów – tłumaczy dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podkreślając zarazem, że uczestnicy  projektu zdobędą wiedzę i doświadczenia, które mogą wykorzystać, by rozwijać własną ofertę. Tym bardziej, że grupa osób w wieku 50+ staje się jednym z najważniejszych odbiorców nowych produktów i usług. Projekt oferuje też bezpłatnie uczestnikom Klastra usługę sieciowania partnerów. Zyskują również szansę nawiązania współpracy z firmami ze Szwecji, Finlandii czy Danii.  W tej chwili są także prowadzone wśród osób starszych wywiady bezpośrednie i szerokie badania ankietowe w celu zdobycia wiedzy odnośnie potrzeb, przyzwyczajeń, problemów, z jakimi borykają się podczas wykonywania codziennych czynności w kuchni. Uczestnicy Klastra, którzy wezmą udział w projekcie będą mieli oczywiście możliwość łatwego dostępu do opublikowanych wyników badań.

„Comfort in Living” jest częścią programu BSR Stars, który ma wzmocnić konkurencyjność i przynieść wzrost gospodarczy w regionie Morza Bałtyckiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wspieranie międzynarodowych, innowacyjnych przedsięwzięć, służących rozwiązywaniu problemów w takich obszarach jak:  zdrowie, energetyka, zrównoważony transport, digital biznes i usługi. Program stworzyli wspólnie przedstawiciele ministerstw i krajowych agencji innowacji z Dani, Estonii, Finlandii, Niemiec, Islandii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski i Szwecji. Program powstał z myślą o ośrodkach innowacji, klastrach i sieciach małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji: bsrstars.se

W sprawie projektu:
Prof. Jerzy Smardzewski JSmardzewski@up.poznan.pl
Beata Fabisiak beata.fabisiak@up.poznan.pl
Jacek Kiełkowski, jkielkowksi@zamekcieszyn.pl

Projekt StarDust of the Baltic Sea Region Programme 2007-2013: The Strategic Project in Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and in SME – Networks, współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa).