Portfolio categories INSTYTUCJE BADAWCZE

 • CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH PAN W ZABRZU
  • DATA

    29 lipca 2014

  • KONTAKT

    E-MAILE: cchpmk@poczta.ck.gliwice.pl
   jrydz@cmpw-pan.edu.pl, wanda.sikorska@cmpw.pan.edu.pl
   TELEFON: 32 271 60 77
   ADRES: ul. M. C. Skłodowskiej 34
   41-819 Zabrze

  • OPIS

    Instytut prowadzący badania nad polimerami, czyli podstawowym budulcem tworzyw sztucznych, a także ich zastosowaniem m.in. w medycynie, transporcie, czy elektronice.

  • KATEGORIA

    INSTYTUCJE BADAWCZE

  • WWW

    ZOBACZ

 • EMAG
 • INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH IETU
  • DATA

    29 lipca 2014

  • KONTAKT

    E-MAIL: jgorgon@ietu.katowice.pl

  • OPIS

    Prowadzi badania dotyczące ochrony powietrza, zrównoważonego rozwoju terenów zdegradowanych oraz oceny ryzyka zdrowotnego. Współpracuje z czołowymi jednostkami naukowymi Europy.

  • KATEGORIA

    INSTYTUCJE BADAWCZE

  • WWW

    ZOBACZ

 • INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG
  • DATA

    29 lipca 2014

  • KONTAKT

    E-MAIL:sledzinski@komag.eu, info@komag.eu
   TELEFON: 32 2374 523
   ADRES: ul. Pszczyńska 37
   44-101 Gliwice

  • OPIS

    Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe związane z górnictwem, ochroną środowiska oraz służące poprawie bezpieczeństwa pracy.

  • KATEGORIA

    INSTYTUCJE BADAWCZE

  • WWW

    ZOBACZ

 • INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM
  • DATA

    29 lipca 2014

  • KONTAKT

    E-MAIL: sprzedaz@itam.zabrze.pl
   TELEFON: 32 271 60 13
   ADRES: ul. Roosevelta 118
   41-800 Zabrze

  • OPIS

    Prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie techniki medycznej. Ma na swoim koncie m.in. innowacyjne urządzenia zabezpieczające właściwą pracę serca.

  • KATEGORIA

    INSTYTUCJE BADAWCZE

  • WWW

    ZOBACZ