Kolekcja Śląskiego Klastra Designu

1 lipca 2014 roku miało miejsce spotkanie drugiej grupy projektowej Ślaskiego Klastra Dizajnu.

Podczas spotkania Klastrowicze wspólnie pracowali nad listą produktów, które mogłyby stać się początkiem kolekcji oferowanej przez Śląski Klaster Dizajnu.

Pozwołano zespoły, które dzięki połączeniu sił, będą mogły wspólnie wypracować i wprowadzić na rynek wybrane, nowe lub udoskonalone produkty.

W ustaleniu strategii działań, wytyczeniu zadań oraz możliwych ścieżek ich realizacji pomagali Katarzyna Pełka i Marcin Krater z grupy Wzorro Design.