Graduation Projects 2021

Zgłoś swoją pracę dyplomową!

Zapraszamy do wzięcia udziału w 20. edycji przeglądu najlepszych prac dyplomowych z grafiki użytkowej i wzornictwa z Krajów Wyszehradzkich.

Prace w postaci ilustracji i krótkiego opisu można wgrywać do 31 października 2021 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego. Szczegóły, w tym, regulamin przeglądu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.graduationprojects.eu , w zakładce „Weź udział”.

Do przeglądu zgłaszane mogą być tylko prace dyplomowe obronione w okresie od 2 listopada 2020 do 31 października 2021 w szkołach krajów Grupy Wyszehradzkiej, bądź przez obywateli Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier na uczelniach zagranicznych.

Wystawa:

Prace laureatów przeglądu zostaną zaprezentowane na wystawie w Cieszynie w pierwszym kwartale 2022 roku w Zamku Cieszyn.